Brand og Redning

 

Professionelt brandberedskab med lokale brandfolk

I vores brandberedskab, der blev oprettet i 1934 i Dunkær, dækker vi Midt- og Vestærø for Beredskab Fyn. Vi er et professionelt brandberedskab med i alt 21 brandmænd tilknyttet stationen. Alle 21 er deltidsbrandfolk, og heraf har vi 3 fastansatte medarbejdere på stationen, der normalt udfører mange af vores andre kørsels- og kranopgaver, og som derfor altid er klar til at rykke ud fra stationen. Dertil har vi deltidsbrandmændene, der bor på øen i nærheden af stationen, og som hurtigt er klar til udrykning, når de får meldingen om brand. Vi kører altid med minimum 6 mand til en udrykning og justerer derfra altid efter situationens omfang.

Vi betjener stolt den ærøske befolkning og har maskiner, der kan klare enhver type opgave. Udover vores køretøjer til brandslukning, har vi selvfølgelig også køretøjer til uheld med miljø- og olieskader, og ved tilfælde af drukneulykker har vi vores båd, vi også hurtigt rykker ud med.

Nødstilfælde kræver hurtig udrykning

Når uheldet er ude, vil enormt mange ting afhænge af, hvor hurtigt man får situationen under kontrol. Dette er vi ganske bevist om. Hos Ærø Redningskorps arbejder vi derfor ud fra princippet om at være 5 minutter fra branden. Det betyder, at der max må gå 5 minutter fra vi får meldingen, til det første køretøj er kørt fra stationen. Dette princip sikrer os og Ærøs borgere den hurtigste udrykning, hvilket er absolut afgørende, når der er tale om tilfælde af brand.

Er uheldet ude ring da 112, og vi vil komme dig til undsætning med vores rednings- og brandmandskab.

Et godt samarbejde giver gode redninger

I nødsituationer er det vigtigt med et godt samarbejde redderne imellem, og med deltidsbrandfolk spredt rundt i lokalsamfundet på Ærø, mener vi selv, vi er ret godt i mål med dette. Vores reddere er veluddannede og motiverede til at skulle hjælpe deres medborgere i nød.

Udover vores interne samarbejde på øen har vi også et stærkt samarbejde med Falck, for hvem vi udfører mange af vores redningstjenester. Til vores service af Falck Tekniks kunder kører vi også ud omkring på øen og tjekker, at ildslukkerne fungerer som de skal. Er der nogle mangler eller fejl på en ildslukker, sørger vi selvfølgelig for at få denne byttet ud, så den igen er klar til brug. 

 

 

 

I 1934 blev brandberedskabet oprettet hos os i Dunkær. Vi dækker midt- og vest-ærø for Beredskab Fyn. Vi er 18 brandmænd ansat, hvoraf 3 er vores fastansatte medarbejdere på stationen, og 13 er frivillige brandmænd, som bor i nærheden af stationen.

Vi kører 5. min brand, hvilket vil sige, at fra vi får meldingen og til første køretøj er kørt, må der max. gå 5 min.

 

 

Til at betjene den ærøske befolkning ved brand, har vi følgende køretøjer:

 

 

Automobilsprøjte. MAN Brandbil 9.136.

 

 

Tankvogn med kapacitet til 10 tons vand. Mercedes Benz 2228.

 

 

Toyota Slangetender.

 

 

Miljø- og olieskader

 

Ved uheld med olie eller andre farlige stoffer, har vi opbygget bilen herunder med forskelligt materiel. 

 

 

 

Miljø- og olieskadebil. Mercedes Benz 307.

 

 

Her ser vi noget af det gnistfri udstyr. Pumpe m.m.  til bl. a. opsugning af olie.

 

 

I tilfælde af drukne-ulykker har vi vores båd

 

 

Dory-båd med påhængsmotor.

Design, produktion og seo: Demand Production